Exklusivitetsavtal med Sveriges nyaste myndighet

Som enda kommunikationsbyrå i landet har Infab fått förtroendet att vara leverantör till Upphandlingsmyndigheten inom grafisk form och produktion.

För drygt ett år sedan slog Upphandlingsmyndigheten upp portarna och är därmed Sveriges yngsta myndighet.

– Vi är glada för att ha en leverantör inom grafisk form som ger oss stöd i det viktiga kommunikativa arbetet, säger Katarina Bentzer Berglind, kommunikatör på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten verkar för rättssäker, effektiv samt socialt och miljömässigt hållbar upphandling. Det sker genom att förmedla kunskap, verktyg och metoder till alla som arbetar med offentlig upphandling. Ett viktigt mål är att materialet som tas fram ska locka till läsning.

– Vi vill inspirera våra målgrupper och ge dem möjligheter att ta till sig kunskap och information om upphandling på bästa sätt.

Infab har lång erfarenhet av kommunikation för offentlig verksamhet

Infab har lång erfarenhet av att samarbeta med statliga verk och myndigheter – från Boverket till Socialstyrelsen.

– Att arbeta med Sveriges nyaste myndighet är intressant och helt i linje med vår position Vägledande kommunikation, säger Elin Malmhult, kundansvarig och projektledare på Infab.

Avtalet med Upphandlingsmyndigheten är rykande färskt, men Infab har redan hunnit formge två versioner av en vägledning i upphandling.

Vill du veta mer om grafisk design som visar vägen? Kontakta Elin Malmhult.