Infab visade vägen på Persontrafikmässan…

Tidsödande sökningar på webben. Tryckt information som snabbt blir inaktuell. Svårt att nå ut med händelser och felrapporter.

Det är en rejäl utmaning för trafikföretag och ombordpersonal att kommunicera effektivt. Vår egenutvecklade produkt Ombordsystemet löser problemen. All information som behövs ombord är tillgänglig via en behörighetsstyrd app.

Infab visade vägen på Persontrafikmässan 18-20 oktober 2016 på Svenska mässan i Göteborg. Med Ombordsystemet som huvudnummer i montern fick vi igång många bra samtal och diskussioner med våra besökare. Tack till alla er som besökte oss!

Kontakta lars.jacobsson@infab.nu om ni vill veta mer om Ombordsystemet.

Persontrafik är den nordiska mötesplatsen för alla som är verksamma inom kollektivtrafiken. Här samlas beslutsfattare, politiker och ledande leverantörer för att diskutera framtiden och de hetaste branschfrågorna.