Employer branding – ledningens viktigaste fråga?

Konkurrensen om att lyckas attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare är enormt hård inom samtliga sektorer i Sverige.

En rekryteringsprocess är tidkrävande och kostsam för att inte tala om vad en felrekrytering kan ge för negativa effekter. Genom att ta kontrollen över sitt arbetsgivarvarumärke och arbeta medvetet med dess innehåll och uttryck skapas goda förutsättningar för framtidens rekryteringsutmaningar.

Infab arbetar bl.a. med nulägesanalyser, workshops, förankringsprogram, processledning, varumärkesplattformar, positionering samt implementeringsprogram för att skapa kraftfulla arbetsgivarvarumärken som kan behålla medarbetare och attrahera talanger.

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet.

/Elin Malmhult
Telefon: 0765-400 671
Strategisk projektledare