Mat separat visar vägen för miljösmart sortering

Kurvan för sortering av matavfall pekar åt fel håll i Karlskrona. Nu kraftsamlar Affärsverken för att bananskal, ruttna tomater och kaffesump ska hamna i den bruna påsen. Målet för kampanjen är att minska mängden matavfall i det brännbara från 30 till 15 kilo per person under 2017. Kampanjen heter Mat separat och är signerad Infab.

– Det behövs en ökad medvetenhet om hur viktigt det är att separera matavfall; därav namnet på kampanjen, säger Elin Malmhult, projektledare på Infab.

Men varför är det viktigt att lägga matresterna i den bruna påsen?

– Matrester används för att producera miljösmart biobränsle och effektiv biogödsel. Genom att ta vara på matavfallet gör vi miljön en tjänst. Dessutom leder det till att avgifterna för avfallshantering kan hållas nere, säger Anna Wallin, marknadschef på Affärsverken.

Engagemang och förståelse
Arbetsgruppen har tagit fram kampanjen från idé till leverans. Budskapet syns och hörs på olika sätt och i olika kanaler i Karlskrona – från annonser och infartsskyltar till sopbilar och stormarknader. Affärsverkens egna kanaler används också, såsom webbplatsen och nyhetsbrevet Nära.

– Dessutom är Affärsverkens medarbetare engagerade i arbetet, exempelvis i form av projektledare som kommer att finnas på stan och i skolor. Målet är att skapa engagemang och förståelse hos Karlskronaborna så att vi tillsammans halverar mängden matavfall i den brännbara under 2017, säger Elin Malmhult.