Swedavia landade hos Infab

Infab är ny samarbetspartner till Swedavia inom intern kommunikation. I uppdraget ingår bland annat att producera tidningen Swedavia Magazine, som kommer ut fyra gånger per år.

Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige – från Malmö i söder till Kiruna i norr.

– Vi ser fram mot att arbeta med bolaget som knyter samman hela Sverige med resten av världen, säger Jakob Ståhl, vd på Infab.

Infab har lång erfarenhet av tidningar som engagerar och visar vägen – oavsett om målgruppen är kunder, medarbetare eller medborgare.

– Uppdraget från Swedavia ligger helt i linje med vår position Vägledande kommunikation.