När såg du över ditt varumärke senast?

Vi rekommenderar att man med jämna mellanrum gör en varumärkesöversyn.

Tiderna förändras, det kommer nya medier, nya produkter och därmed nya konkurrenter på marknaden. Därför behöver varumärkesstrategin vara en fråga i ständig fokus. Detta för att kunna förvalta sin position på marknaden på ett sätt som ökar värdet av varumärket.

För ett effektivt varumärkesbyggande behövs en väl genomarbetad varumärkesstrategi. Denna hjälper sedan till att realisera varumärket och skapa tydlighet både internt och externt. Den ska vara hållbar och skapa förutsättningar för varumärket att fungera som katalysatorn i utvecklingen framåt för de mål som satts upp.

Vi på Infab har lång erfarenhet av varumärkesarbeten och en väl utarbetad metod som hjälpt många kunder att positionera sig.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt varumärke.

/Annica Lagergren
Telefon: 0767–606 375
Marknadsstrateg