Digitala system som underlättar

Många företag får en lättare vardag genom att använda effektiva system som automatiskt hanterar orderbeställningar, fakturor och debitering. Infab har bland annat skapat ett affärssystem åt Magasinera.com och tagit fram en skräddarsydd e-handelslösning åt Ekofekt.

Inom en verksamhet finns mycket administration som ska hanteras, alltifrån fakturering till projektering och löner. Magasinera.com ville ha ett affärssystem där kunder kan boka ett förråd online och där fakturering och debitering sköts automatiskt. Ekofekt behövde en e-handelslösning som kunde integreras med det befintliga affärssystemet.

Infab tog fram skräddarsydda lösningar, anpassade efter kundernas förutsättningar och behov.

Är du i behov av digitala system som underlättar din vardag? Kontakta vår utvecklingsansvarige, Daniel Modig, daniel.modig@infab.nu.