Tillgängliga skyltar visar vägen

På uppdrag av Region Blekinge har Infab tagit fram hållbara, tillgänglighetsanpassade skyltar som både ska visa vägen och synliggöra lederna inom ARK56. Via dessa kan besökare ta sig runt i Blekinge Arkipelag med kajak, båt, cykel eller till fots.

Det ska vara enkelt att få rikare upplevelser genom Blekinges skärgård, både på land och över vattnet. Projektet ARK56 länkar samman flera kustleder i Blekinge Arkipelag, som är ett Unesco-biosfärområde.

Infab gjorde först en behovsanalys och höll en workshop med representanter från de olika kommunerna. Därefter togs ett skyltkoncept fram utifrån den grafiska profilen.

Till skyltarna valdes bland annat det hållbara materialet cortenplåt som smälter bra in i naturen. De större informationsskyltarna fick också en utskjutande del för att öka läsbarheten och göra dem mer tillgängliga för barn och personer med rullstol.

Projektet beräknas vara färdigt sommaren 2019.

Vill du veta mer? Kontakta vår projektledare Sara Persson, sara.persson@infab.nu.