Stor spridning för livsviktig fråga

Infab har under det senaste året haft förmånen att få producera två stora kampanjer med budskap som ligger oss varmt om hjärtat. Arbetet som Kvinnojouren Karlskrona och Kvinnojouren Kerstin Lidingö utför räddar och förändrar livet för kvinnor och barn som utsätts för psykiskt och fysiskt våld.

Kvinnojouren Karlskrona och Kvinnojouren Kerstin Lidingö är två ideella organisationer som kämpar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Deras arbete innefattar bland annat att ge stöd och rådgivning för vuxna och barn som är utsatta för fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller hedersrelaterat våld. De arbetar även med kunskapsspridning och opinionsbildning utifrån kunskap om våld, genus och makt.

I kampanjerna lyfts flera olika aspekter med hjälp av ambassadörer, som är alltifrån rikskända personer till lokala eldsjälar. Ambassadörerna för fram sina budskap i filmer och bilder som tillsammans med faktabudskap har spridits i olika kanaler, med fokus på sociala medier.

I Kvinnojouren Karlskronas kampanj deltog hela 24 ambassadörer som gick samman under budskapet #jagser. Att verkligen se någon är att fråga hur personen har det, att ifrågasätta ett beteende, ingjuta mod, ge stöd, reagera och agera. Kampanjen gjordes pro bono av Infab i samarbete med Nordic Frames, United Sound och fotograf Andreas Blomlöf.

Kvinnojouren Kerstin Lidingös huvudbudskap är #ordräddarliv. Kampanjen, som fortfarande pågår, belyser vikten av att våga se utsatta personer och att våga bryta tystnaden och agera när någon i vår närhet utsätts för våld.

Genom kampanjerna har kvinnojourernas frågor uppmärksammats av såväl allmänhet som av beslutsfattare. Båda kampanjerna har dessutom fått stort genomslag i både media och i sociala kanaler.

Kontaktperson
Anna Lindsjö
Projektledare
0765 400 610
anna.lindsjo@infab.nu

Se filmen med Katarina Ewerlöf här: