Tillsammans för ett hållbart näringsliv

”There is no business on a dead planet”, säger Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig för A Sustainable Tomorrow. Vi på Infab kan bara hålla med. Sedan ett år tillbaka är vi huvudpartner till A Sustainable Tomorrow, som bygger broar mellan näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi för att främja hållbara samarbeten och nya affärsmöjligheter.

– Att arbeta hållbart är idag en hygienfaktor. Det är nu vi har chansen att göra något, inte senare. Som ett led i detta samarbetar vi med miljöcertifierade leverantörer, reser kollektivt i tjänsten och engagerar oss i projekt som främjar hållbarhet på alla områden, inte minst det sociala. Vi samarbetar med två kvinnojourer och Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) och har tagit fram två mångfaldsutbildningar. Vi hjälper även våra kunder att formulera sina hållbarhetslöften och hållbarhetsmål. Vi ger förslag om hur de kan arbeta mer hållbart och sedan kommunicera resultaten, säger Jakob Ståhl, VD på Infab.

Den 18 september anordnas årets upplaga av A Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Biljetter till evenemanget släpps i maj månad. Årets konferens är den sjätte i ordningen och Infab kommer givetvis att vara på plats.
– A Sustainable Tomorrow har det mest intressanta nätverket, de bästa konferenserna och den senaste kunskapen när det gäller hållbara affärer. Vi vill vara längst fram i arbetet med hållbarhetskommunikation och har ambitionen att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete. A Sustainable Tomorrow bidrar med värdefulla verktyg, säger Lars Jacobsson, styrelseordförande på Infab.

Liksom tidigare konferenser medverkar även denna gång tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt, som ger ett makroperspektiv utifrån årets tema. Regeringskansliet kommer också att vara representerade genom Sveriges ambassadör för hållbara affärer, Jakob Kiefer.

Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig för A Sustainable Tomorrow, säger:
– A Sustainable Tomorrow bygger vidare på framgången från 2018 och det starka engagemanget från näringslivet att arbeta med de Globala målen. Vi vill vara en katalysator för omställningen till ett hållbart samhälle där näringslivet agerar motor. Hållbarhetsfrågorna, främst klimatet, gäller nu vår planets och kommande generationers överlevnad. ”There is no business on a dead planet” är inte längre ett motto för aktivister, utan även för näringslivets ledare.

Läs mer här: www.asustainabletomorrow.se