Två starka varumärken blev ett

I januari slogs Region Blekinge och Landstinget Blekinge ihop och blev en ny organisation – Region Blekinge. Infab fick uppdraget att hjälpa till i varumärkesresan och ta fram en varumärkeshierarki, varumärkesplattform och logotyp samt en varumärkesmanual och ny grafisk profil för nya Region Blekinge.

Ett varumärke är en organisations identitet och själ. Det är viktigt att ens målgrupp får rätt associationer och bild av hur organisationen är, men också att skapa en vi-känsla hos de som arbetar i och företräder organisationen.
– När två organisationer slås samman gäller det att hitta den nya gemensamma identiteten och förmedla den på ett sätt som känns trovärdigt och ärligt. Anledningen till att skapa ett gemensamt varumärke är att man ska kunna kommunicera som en helhet och med större kraft. Då är det viktigt att alla känner sig hemma i det nya varumärket och den identitet som det förmedlar, säger Ulrika Landbring, Creative Director på Infab.

Att slå samman två stora organisationer är därför ett arbete som kräver både respekt och lyhördhet, men också förmågan att vara en stabil och tydlig partner som kan leda arbetet framåt. Resan mot det gemensamma varumärket krävde en stadig grund. Fas ett bestod av intervjuer och workshops för vidare analyser av nuläge och önskat framtida läge hos så väl organisationerna som allmänheten. Utifrån det arbetet tog sedan Infab tillsammans med Landstinget Blekinge och Region Blekinge fram varumärkeshierarki, varumärkesplattform och logotyp. I fas två skapades tydliga riktlinjer kring kommunikation och ett enhetligt, grafiskt utseende, med en varumärkesmanual och tydlig grafisk profil. Besök gärna www.regionblekinge.se för att se slutresultatet!

Kontaktperson
Ulrika Landbring
Creative Director
0765-400 673
ulrika.landbring@infab.nu