Varumärke som visar möjligheter

”Vi växer, precis som du”. Så är ingången till Länsförsäkringars nya arbetsgivarvarumärke, framtaget i samarbete med Infab. Innebörden är att Länsförsäkringar vill utvecklas tillsammans med sina medarbetare. Istället för att lista krav i rekryteringsstadiet ligger fokus på att lyfta vad Länsförsäkringar kan erbjuda sina medarbetare.

Genom sitt nya arbetsgivarvarumärke ”Vi växer, precis som du” visar Länsförsäkringar att de är en språngbräda av möjligheter och vad de har att erbjuda sina anställda. Arbetet inleddes med en intern workshop följt av en analys gällande Länsförsäkringars vision som arbetsgivare, deras behov vid rekrytering och vilka problem som är återkommande. Fokus lades sedan på att lyfta medarbetarnas egna bild av företaget, som förmedlades genom fyra filmer. I varje film berättar en representant för varje yrkeskategori om sin upplevelse och roll inom företaget.

Filmerna utgör basen i verktygslådan för Länsförsäkringars arbetsgivarvarumärke. Utöver dem togs det även fram rekryteringsannonser anpassade för kanaler som Instagram, Facebook, Linkedin och även tryck. I verktygslådan ingår även en ramberättelse som beskriver företaget som arbetsgivare, formulerade rekryteringstexter till samtliga platsannonser, bilder och onboarding – ett online-verktyg som samlar all info som en nyanställd har behov av. Dessutom gjordes ett omtag på Länsförsäkringars webbplats för rekrytering. Detta för att hålla en enhetlig tonalitet genom hela arbetsgivarvarumärket.
Efter framtagningen av samtliga delar i verktygslådan hölls två workshops för att implementera och förankra materialet såväl hos chefs-gruppen som hos alla medarbetare.

Kontaktperson
Annica Lagergren
Kundansvarig och marknadsstrateg
annica.lagergren@infab.nu