Viktigt arbete lyfts i uppmärksammad kampanj

Infab har tillsammans med den ideella organisationen Bufff, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, tagit fram kampanjen ”Inte mitt brott, ändå mitt straff”. Nu har filmen ”Jenny”, som är en del av kampanjen, nominerats till Publishingpriset 2019.

Bufff är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som ger stöd till barn och ungdomar med en frihetsberövad familjemedlem. Genom kampanjen ”Inte mitt brott, ändå mitt straff” uppmärksammas Bufffs arbete. Målet är att skapa förståelse för den utsatthet som barn och ungdomar med en frihetsberövad familjemedlem upplever samt att uppmärksamma samhällets bristande och ojämlika stöd.

Kampanjen gjordes pro bono av Infab, som har varit både en rådgivande och producerande part till Bufff. I uppdraget ingick att ta fram en kommunikationsstrategi för Bufff, samt en landningssida för kampanjen med adressen www.intemittbrott.se.

Parallellt drevs ett omfattande opinionsarbete med PR-aktiviteter, events och direktkontakter, däribland seminarier under Almedalsveckan 2017 och 2018. Kampanjen ska följas upp genom ytterligare en kampanjfas nu i höst, med bland annat en fördjupande podcast-serie.

Till kampanjen togs även fyra filmer fram, med skådespelare som lyfter verkliga berättelser från barn och ungdomar som kommit i kontakt med Bufff. En av filmerna handlar om ”Jenny” som är 11 år och som har en pappa i fängelse. Filmen har nu nominerats till det prestigefulla Publishingpriset.
– Bufff och jag själv känner ett stort förtroende för Infab och vi har ett mycket gott samarbete. Kampanjen har synliggjort vår målgrupp på ett varmt och realistiskt sätt, och hjälpt oss att nå våra mål, säger Madelein Löfgren Kattel, verksamhetschef Bufff Sverige.

Vill du veta mer? Kontakta ansvarig projektledare Ted Bergdahl via mail ted.bergdahl@infab.nu eller telefon 0709-560 080.