Välbesökt hållbarhetskonferens

Det var fullsatt på Dunkers kulturhus i Helsingborg när A Sustainable Tomorrow anordnade årets Hållbarhets- och framtidskonferens. Temat var ”Nästa generations medarbetare, konsumenter och ledare” och bland de medverkande fanns Fredrik Reinfeldt, Jakob Trollbäck, Louise König och Jesper Rönndahl. Infab är huvudpartner och har tagit fram en film där unga Helsingborgare får ge sin syn på framtidens utmaningar och vad som behövs göras för att komma tillrätta med dagens problem.

– Infab har en framskjuten position när det gäller hållbarhet och är en ISO-certifierad kommunikationsbyrå. Vi har ett medvetet mål att minska miljöpåverkan och arbetar tillsammans med våra kunder för att utveckla deras hållbarhetsarbete. Genom att delta i den här konferensen ville vi bredda vårt nätverk och lära oss än mer om hållbarhet. På så sätt kan vi fortsätta att ligga i framkant som kunskapsspridare och hållbarhetsrådgivare, säger Lars Jacobsson, styrelseordförande och grundare av Infab.

Den sjätte upplagan av A Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens lockade över 300 deltagare. Organisationens mål är att driva på hållbar utveckling genom samarbete mellan näringslivets aktörer, offentlig verksamhet, akademin och ideell sektor. Fokus är på mål nummer 17: Genomförande och globalt partnerskap. En slutsats av konferensen är att nästa generation inte kommer att acceptera några andra företag eller organisationer än de som jobbar hållbart.
– För att attrahera medarbetare, konsumenter och medborgare är det nödvändigt att ha ett väl utvecklat hållbarhetsarbete och dessutom kunna kommunicera det. Strategisk kommunikation på hållbarhetsområdet blir allt viktigare ju fler som konkurrerar om uppmärksamheten, säger Jakob Ståhl, vd på Infab.

Filmen där unga Helsingborgare får ge sin syn på framtiden visar tydligt på det engagemang och den drivkraft som finns lokalt.
– Helsingborg ligger långt fram i satsningen på hållbar utveckling. Staden har ett offensivt arbete, här finns många hållbara entreprenörer och ett aktivt civilsamhälle. A Sustainable Tomorrow kopplar samman människor med olika utgångspunkter på ett sätt som ingen annan hållbarhetsaktör gör, säger Jakob Ståhl.

Vill du veta mer? Kontakta PR-ansvarig Ted Bergdahl via mail ted.bergdahl@infab.nu eller telefon 0709-560 080.

Se filmen här: