Poddserie uppmärksammad av WHO

Vi är glada och stolta över att Världshälsoorganisationen, WHO, uppmärksammat poddserien Den åldersvänliga staden i en nyhetsartikel. Podden är framtagen i samarbete mellan Nordens Välfärdscenter och Infab. I sex avsnitts lyfts ämnen som hur vi planerar stadsmiljöer och bostäder till hur vi hanterar ofrivillig ensamhet och skapar gemenskap.

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre ökar. Detta ställer nya krav på våra samhällen. Alltifrån hur vi planerar stadsmiljöer och bostäder till hur vi hanterar ofrivillig ensamhet och skapar gemenskap. Tillsammans med Ann Jönsson på Nordens Välfärdscenter har Ted Bergdahl på Infab nu tagit fram en poddserie som i sex halvtimmeslånga avsnitt pratar om åldersvänliga städer utifrån olika teman.

– Syftet är att förmedla kunskap om vad som behövs för att en stad ska bli bra att åldras i. Vi vill också väcka intresse och skapa engagemang genom att visa vad som händer i Norden när det gäller arbetet kring åldersvänliga städer, säger Ann Jönsson, seniorrådgivare på Nordens Välfärdscentrum.

Podden vänder sig till politiker, tjänstemän i kommuner, pensionärsrörelsen och till en intresserad allmänhet. Lyssna på avsnitten här:

Direktlänk till avsnitt 1 - Ålderism, fördomar om äldre
Direktlänk till avsnitt 2 – Gemenskap och ofrivillig ensamhe
Direktlänk till avsnitt 3 – Medborgardialog och delaktighet
Direktlänk till avsnitt 4 – Välbefinnandets fyra pelare
Direktlänk till avsnitt 5 – Samhällsplanering och tillgänglighet
Direktlänk till avsnitt 6 – Bostäder för en åldersvänlig stad

Läs mer här