Varumärkesarbete från ax till limpa

Hur får man en stor och bred verksamhet med spridning i hela Sverige att kommunicera som en gemensam enhet? Det var en av utmaningarna som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, stod inför i sitt varumärkesarbete. Infab hjälpte till med att komplettera och vässa universitets identitet och profil, hela vägen från strategiska vägval till produktion av manualer, mallar och inspirationsmaterial.

Att ta fram och implementera ett varumärke är ett arbete som tar lång tid. Det kräver tydliga strategier och intern förankring, för att senare landa i verktyg som är användbara och lättillgängliga i både det interna och externa kommunikationsarbetet. SLU hade själva genomfört ett genomgripande arbete med att förnya och stärka sitt varumärke, men behövde hjälp att paketera delarna och få dem att hänga ihop.

I uppdraget ingick att ta fram en övergripande kommunikationsplattform och varumärkesmanual. Därefter producerades en PowerPoint-presentation, mallar och en film om varumärket. Infab har även tagit fram en kommunikationsmanual för studentrekryteringen med verksamhetsspecifika och målgruppsanpassade uttryck och budskap.

Det nya varumärket har inneburit en förflyttning från ett traditionellt lantbruksuniversitet till ett modernt hållbarhetsuniversitet.

Vill du veta mer? Kontakta Ted Bergdahl, kundansvarig och varumärkesstrateg, via tfn: 0709-560 080 eller e-post ted.bergdahl@infab.nu.