Kriskommunikation: Så gör du!

Coronavirus, börsras och storm. I kristider är kommunikation A och O. Ted Bergdahl, kommunikationsstrateg på Infab, tipsar om de viktigaste hållpunkterna.

 1. Definiera krisen
  Vad betyder krisen för din organisation? Vad är viktigt för era målgrupper och intressenter?
 2. Prioritera kanaler
  I vilka kanaler kommer målgrupperna att söka information? Vilka kanaler är effektivast för oss att använda?
 3. Slå vakt om värderingar
  Vilka värderingar är viktigast slå vakt om? Kanske är det öppenhet och omtanke eller något annat? Hur kan dessa värderingar genomsyra kommunikationen?
 4. Tillsätt organisation för kriskommunikation
  Aktivera krisplan och krisorganisation om det finns. Tydliggör roller och mandat. Tänk på att krisen kan bli långvarig. Om den egna organisationen riskerar att gå på knäna - ta hjälp utifrån!
 5. Kommunicera snabbt och brett
  Signalera tidigt att ni har förstått krisen. Berätta när nästa uppdatering sker. Svara brett med de vanligast förekommande frågorna. Kommunicera enbart bekräftade fakta. Var källkritisk! Avdela medarbetare som kan arbeta dedikerat med sociala medier och andra direkta kund- och/eller medborgarkontakter.
 6. Glöm inte internkommunikationen
  I ivern att kommunicera med externa målgrupper är det lätt att glömma de egna medarbetarna. Alla medarbetare är behöver känna till vad som händer för att kunna agera rätt och effektivt.
 7. Avgränsa kommunikationen
  Kommunicera bara kring de frågor som din organisation har ansvar för och förväntas kunna. Hänvisa vidare till andra organisationer och myndigheter.
 8. Respektera media och journalister.
  Istället för att förbanna mediernas rapportering, tänk på hur ni kan kommunicera för att motverka missförstånd och ryktesspridning.

Behöver du hjälp med din organisations kriskommunikation? Kontakta Ted Bergdahl. Ted har erfarenhet av kriskommunikation och krishantering från flera olika organisationer.

Ted Bergdahl
070-956 00 80
ted.bergdahl@infab.nu.