När det är kris: Glöm inte internkommunikationen

Under en kris är det lätt att som organisation sluta sig och bara fokusera på att hantera de yttre omständigheterna. Risken är att man får tunnelseende och varken ser möjligheter eller större perspektiv. I ett pressat läge kan också den viktiga internkommunikationen bli lidande. Istället för transparens försöker man skydda medarbetarna som känner sig ignorerade. – I sådana här situationer är det viktigt att ta sig tid att både prata med och lyssna på sina medarbetare. Det vinner du på i längden, säger Infabs expert på kriskommunikation.

Inställda möten och evenemang. Överbelastning inom vissa sektorer och minskad produktion i andra, men för samtliga en oro inför framtiden. Konsekvenserna av covid-19 påverkar alla, från privatpersoner till småföretag och stora organisationer. När yttre, oförutsedda omständigheter inträffar är det lätt att sluta leden, stänga dörrarna och sitta böjd över skrivbordet för att hitta lösningar.

– Ofta tar man på sig för mycket med viljan att reda upp och klara saker själv. Då kan det vara lätt att glömma att ta ett steg tillbaka och se helhetsbilden. Det gör att du kan missa viktiga infallsvinklar, säger Ted Bergdahl, expert på kriskommunikation på Infab.

En utomstående konsult kan hjälpa dig att se det större perspektivet, fånga upp lösa trådar och hjälpa till med det som inte hinns med. Det kan handla om allt ifrån att sätta strategier och produktion av informationsmaterial till kriskommunikation, både externt och internt.

– I sådana här situationer är det lätt att en liten grupp försöker hitta lösningar, utan att involvera övriga medarbetare. Ofta handlar det om hänsyn, en vilja att inte skapa oro i organisationen. Men i en extraordinär situation, som den vi ser nu, kan detta vara kontraproduktivt, säger Ted Bergdahl.

– Istället är det viktigt med transparens, att ha ett internkommunikativt flöde och ta sig tid att både prata med och lyssna på sina medarbetare. Det vinner du på i längden.

Du har väl inte missat våra tips om hur du kommunicerar vid kris? Du hittar dem här.

Kontakta:
Ted Bergdahl
070-956 00 80
ted.bergdahl@infab.nu.