Med gemensamma krafter håller vi samhället flytande

Som en löpeld drar covid -19 fram genom världen och hela länder stängs ner för att dämpa spridningen av viruset. Vi ser hur våra kunder sliter för att rädda liv, rädda samhället och klara sin egen ekonomi. Men vi ser också hur virtuella initiativ för oss samman, som att applådera landets vårdpersonal varje kväll, allt för att hålla modet uppe. För det är det vi alla måste göra: hålla modet uppe och fortsätta att jobba tillsammans. – Det kommer en tid även efter corona och fram till dess måste vi hjälpas åt och vara starka tillsammans, säger Jakob Ståhl, vd och ägare av Infab.

Vi på Infab följer utvecklingen minut för minut och försöker anpassa vår verksamhet efter de nya, i det närmaste surrealistiska, förutsättningarna. Tack vare våra digitala arbetssätt kan vi fortsätta att bidra till våra kunders organisationer och i förlängningen till samhällsekonomin, något som känns extra viktigt just nu.

– För att motverka den negativa utvecklingen försöker vi uppmuntra våra kunder att se bortom krisen. Vi behöver hjälpas åt att hålla ekonomin igång så att hjulen fortsätter snurra, om än i långsammare takt, säger Jakob Ståhl, som tillsammans med Lars Jacobsson äger Infab Kommunikation AB.

När villkoren ständigt förändras och ingen vet vad som kommer hända härnäst gäller det att vara flexibel och anpassningsbar och handla efter rådande situation. Att sitta lugnt i båten, ta djupa andetag, prata med varandra och gemensamt hitta nya kreativa lösningar och se nya affärsmöjligheter, blir allt viktigare för varje dag som går.

– Just nu är vi väldigt glada över att vi har ett så nära samarbete med våra kunder. Många relationer har pågått under lång tid och det gör det lättare för oss att gå in och hjälpa. Bland annat kommer vår kompetens inom kriskommunikation många till del i dessa tider, säger Lars Jacobsson.

Samtidigt menar båda att det kanske kan komma något gott ur krisen när samhället nu tvingas ställa om. Infab är en miljöcertifierad byrå enligt ISO där hållbarhetsarbete står högt på agendan.

– Ju mer man tänker på krisens effekter, ju mer funderar man på det framtida hållbara samhället. Är det hållbart att resa som vi gjorde innan krisen? Kan vi hädanefter byta ut fysiska möten mot digitala? Måste vi åka till ett gemensamt kontor varje dag? Och så vidare. Förhoppningsvis resulterar det vi nu går igenom i en större medvetenhet som leder till alternativa mer hållbara lösningar, säger Jakob Ståhl

– En annan aspekt som är viktig att belysa är att krisbeteendet gör oss mer ödmjuka. Vi hjälper varandra på ett annat sätt än normalt. Till och med politikerna kan enas kring avgörande beslut för Sveriges framtid på ett sätt som är mer ovanligt under normala förutsättningar. Det bådar gott för framtiden, säger Lars Jacobsson.

Kontakta:
Jakob Ståhl
jakob.stahl@infab.nu.

Lars Jacobsson
lars.jacobsson@infab.nu