Enkelt och tydligt om ekofakta

Hur höjer man kunskapen kring ekologisk produktion och ekologiska livsmedel på bästa sätt? SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Epok, ville ta fram en webbportal för att samla all fakta på ett och samma ställe, pedagogiskt och lättillgängligt för både allmänhet och yrkesverksamma. Med Infabs populära CMS-verktyg, IQ CMS, utvecklades sidan Ekofakta.se, där administratören själv enkelt kan anpassa innehållet efter behov.

Ekologisk produktion och ekologiska livsmedel är ett högaktuellt och brett ämne, med många infallsvinklar. Webbportalen Ekofakta.se samlar ett flertal intresseorganisationer på ett och samma ställe. Den är framtagen genom ett samarbete mellan SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok), Ekologiska Lantbrukarna, Ekomatcentrum, KRAV och Organic Sweden som en del av Jordbruksverkets åtgärdsplan för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige.

För att både nå ut till och skapa tillgänglighet för en bred målgrupp i ett så pass brett ämne, blev utgångspunkten för designprocessen att ”göra enkelt”. Tydlig navigation och att med lätthet kunna hitta relevant information bidrar till ökad användarvänlighet för besökaren, oavsett förkunskaper.
Men att ”göra enkelt” gäller även för administratören. Genom en transparent utvecklingsprocess, tillsammans med tydliga sidmallar i CMS-verktyget med tillhörande steg-för-steg-guider och en avslutande workshop, har kunden känt sig trygg hela vägen.
– Infab är lätta att samarbeta med, lyhörda och snabba. CMS-verktyget har också blivit väldigt mycket bättre att jobba i, med små men värdefulla uppdateringar, säger Janne Nordlund Othén, kommunikatör på SLU Epok.

Kontakta:
Daniel Modig
0733-105 203
daniel.modig@infab.nu.