Hållbarhet fortsatt högt på agendan

Hållbarhet blir en allt viktigare faktor, både i vårt samhälle och för organisationer. Vi på Infab arbetar kontinuerligt med att inhämta och hålla oss uppdaterade inom området. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att analysera, utveckla och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Som huvudpartner till A Sustainable Tomorrow får vi tillgång till de senaste kunskaperna inom hållbarhet.

För att skapa trovärdig och relevant kommunikation kring hållbarhet krävs en process i flera steg. Infab arbetar utifrån en tydlig metodik som både ger organisationer en stabil grund att stå på med möjligheter att vidareutvecklas och hitta nya positioner.
– Det är ett arbete som sker i flera steg där vi gör en strategisk bedömning där det ingår analyser av verksamheten och målgruppen samt en inventering av det befintliga hållbarhetsarbetet, berättar Ted Bergdahl, varumärkesstrateg på Infab.

Vinsterna med att se över sitt hållbarhetsarbete är flera. Med grundliga analyser och en tydlig strategi för hållbarhetskommunikation blir det lättare att nå ut till målgruppen och kommunicera de delar i verksamheten som både linjerar med varumärket och målgruppens behov och önskemål. Det skapar också en plattform för kampanjer kring information och tjänster.

I arbetet med hållbarhetskommunikation ingår också att hitta samarbetsytor och allianser med andra organisationer och aktörer. Tillsammans med en samarbetspartner blir det lättare att driva gemensamma frågor och opinion. Just samarbeten utifrån de globala målen är något som A Sustainable Tomorrow också arbetar med. Den 16 september anordnas en digilog hållbarhetskonferens där hela Sverige har möjlighet att delta genom livesändningar. Infab kommer att ha en aktiv roll i konferensen, där bland annat före detta statsministern Fredrik Reinfeldt kommer att tala.
Mer information om konferensen hittar du på asustainabletomorrow.se.

Kontakta:
Ted Bergdahl
070-956 00 80
ted.bergdahl@infab.nu