Kampanj för agerande som kan rädda liv

Isolering i spåren av Covid-19 slår hårt mot redan utsatta kvinnor och barn. När dörrar stängs ökar risken för våld i hemmet. Kvinnojouren Kerstin Lidingös nya kampanj uppmanar till att våga öppna de stängda dörrarna och agera för att stoppa våldet. Den omfattande kampanjen lanseras inför sommarens ledigheter, en period som många kvinnor och barn bävar inför.

En stängd dörr är förövarens främsta vapen. Budskapet i Kvinnojouren Kerstins Lidingös nya kampanj beskriver det många utsatta kvinnor och barn upplever varje dag – bakom stängda dörrar ökar risken för våld. Men det finns även en osynlig dörr, där misshandel kan ske ute i det öppna, men där omgivningen väljer att titta bort. Genom kampanjen uppmanas allmänheten till att agera och förstå att det finns vägar att öppna den stängda dörren. Att det kan vara livsavgörande.

– I kampanjen valde vi att fokusera på förövaren, ett skifte vi velat göra sedan en tid tillbaka. För att motverka våld i nära relationer måste vi våga se att våldet finns runt oss och utövas av män i vår närhet. Kvinnojourer i landet och människorättsorganisationer världen över vittnar om att våld mot kvinnor och barn ökat drastiskt under Covid-19. Men vi möter även en skrämmande tystnad från utsatta. Den ökade isoleringen ger förövaren möjlighet till ökad kontroll och mindre möjlighet för utsatta kvinnor och barn att söka hjälp. Att uppmana omgivningen att agera vid misstanke om våld, och samtidigt skapa kunskap hur man kan agera, kan vara livsavgörande, säger Ingegerd Smedensjö, ordförande för Kvinnojouren Kerstin Lidingö.

Till kampanjen har ett flertal budskap tagits fram utifrån olika målgrupper: omgivningen, utsatta kvinnor samt barn och ungdomar. I varje budskap lyfts information som är relevant för just den målgruppen med information och kontaktuppgifter till instanser som kan hjälpa.
Kampanjen lanseras på bred front i Stockholmsområdet inför sommarens semestrar.
– Att den här frågan lyfts och synliggörs är oerhört viktigt. Vi på Infab är stolta över att få vara med och lansera den här kraftfulla kampanjen. Våld i nära relationer finns överallt i vårt samhälle. Förövaren kan vara din granne, kollega eller familjemedlem. Nu sätter vi ljuset på förövaren och uppmanar alla att agera och stoppa våldet, säger Elin Malmhult, affärsområdeschef och strateg på Infab Kommunikation.

Kontakta:
Elin Malmhult
0765-400 671
elin.malmhult@infab.nu