Så rekryterar du rätt kompetens i spåren av pandemin

Coronapandemin har orsakat enorm turbulens på arbetsmarknaden. Många är de företag som har tvingats säga upp anställda, samtidigt som andra har behövt rekrytera akut. När pandemin har lagt sig kommer företagskartan helt ha ritats om och det blir viktigare än någonsin att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke för att rekrytera rätt kompetens direkt. Infabs strateger förklarar hur du ska tänka.

”Vi får inte in ansökningar från rätt kandidater!” eller ”Ingen söker våra tjänster!”. Ibland räcker det inte att ha en välformulerad och lockande jobbannons för att rekrytera personal. Då är det lätt att skylla ifrån sig på omgivande faktorer som att kompetensen finns på andra orter, men i själva verket kan det handla om att arbetsgivarvarumärket behöver stärkas.
– Ett starkt varumärke har ingenting med arbetsgivarvarumärket att göra. Bara för att dina produkter eller tjänster uppskattas av kunderna, betyder det inte att alla vill jobba hos dig, säger Annica Lagergren, affärsområdeschef och strateg på Infab.

Börja internt
Rådet är att alltid börja med en intern översyn. Hur mår personalen idag? Har de alla verktyg de behöver för att göra ett bra jobb? Har vi en tydlig värdegrund och stämmer vår företagskultur överens med den? För att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke gäller det att ha medarbetarna med sig, att skapa goda ambassadörer bland befintlig personal.
– Varumärket måste byggas inifrån. För att rent praktiskt och strategiskt kunna skapa relevant, attraktiv och effektiv arbetsgivarkommunikation behövs en stabil grund, säger Elin Malmhult, affärsområdeschef och strateg på Infab.

Först när de interna bitarna är på plats är det läge att ta nästa steg: att kommunicera alla fördelar med just din organisation. Att rekrytera idag handlar inte om att rada upp vilka kompetenser som krävs för en viss tjänst, utan att berätta varför just ditt företag är unikt och vad du kan göra för den arbetssökande.
– Den unga generationen är inte alls lika lönestyrd som tidigare generationer. Istället vill de bli sedda, vara delaktiga, kunna utvecklas och ha roligt på jobbet. Fria arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån är sådant som rankas högre än lön och materiella fördelar, säger Ulrika Landbring, Creative Director på Infab, som studerat den så kallade Generation Z.

Se över befintlig kommunikation
Ytterligare en del i stärkandet av arbetsgivarvarumärket är att se över hur man kommunicerar. Tänk igenom alla ytor som både kandidater och anställda kommer i kontakt med. Både intern- och externkommunikation ska hänga ihop och innehålla samma värderingar, tonalitet och manér.
– Jag har sett fall där man bara gjort en kampanj utåt. Men när man väl kommer in som nyanställd möts man av en helt annan typ av kommunikation som inte rimmar med det som såldes in och det kan skapa en känsla av besvikelse och missnöjdhet, säger Annica Lagergren.

Till sist är rådet att våga ta hjälp.
– Vi jobbar väldigt nära våra kunder och har täta dialoger för att förstå verksamheters ambitioner, utmaningar och styrkor. Ärlighet kring hur situationen ser ut idag och vilka mål man vill uppnå som rekryterande företag är extremt viktig. Tillsammans hittar vi sedan rätt väg fram, avslutar Elin Malmhult.

Kontakta:
Annica Lagergren
0767-606 375
annica.lagergren@infab.nu

eller

Elin Malmhult
0765-400 671
elin.malmhult@infab.nu