Rätt väg för nya spårvagnar

Nu rullar de nya spårvagnarna längs kunskapsstråket! Lunds kommuns och Skånetrafiken/Region Skånes storsatsning på attraktiv kollektivtrafik och klimatsmart stadsutveckling pockade förstås på nytt kartmaterial. Infab antog utmaningen och levererade stilrena och informativa kartor till Skånetrafiken. Kartorna presenterar såväl spårvägsrutten som nya hållplatser och terminaler.

Dessutom har Infab bidragit med kartor över en helt ny tågsträcka till Lomma, kartor över linjens två nya stationer samt kartor som sitter ombord på tågen.

Framtidens kollektivtrafik
Den nya spårvägen i Lund är ett drygt 5 kilometer långt dubbelspår med nio hållplatser mellan centralstationen och forskningsanläggningen ESS. Det är ett mycket trafikerat stråk mellan centrum och nordost, och tanken är att det miljövänliga transportsättet – med avgångar ungefär var sjunde minut i rusningstid – ska bidra till att Lund kan fortsätta att växa och utvecklas utan negativ påverkan på klimatet. Lund är därmed den fjärde staden i Sverige som har spårvagnstrafik.

Tryggt, trevligt och säkert
Spårväg och annan kollektivtrafik ger långsiktig trygghet för människor och verksamheter och bidrar till en hållbar stadsutveckling. I målsättningarna för projektet står det att spårvägen ska vara lättillgänglig, bekväm och trygg, och det var något som Infab kunde ta fasta på in sin utformning och produktion av kartorna. Dels måste den som ska åka spårvagn få rätt information, dels måste övriga trafikanter känna till och vänja sig vid de nya tystgående rälsfordonen.

– Vi har levererat kartor till digitala skärmar i informationsskåpen på och intill hållplatserna. Det är speciella kartor över hållplatser och terminaler och en komplett karta som ger en tydlig bild av all kollektivtrafik i hela Lund, säger Lotta Ekberg, kartingenjör och projektledare på Infab.