“Att få barn är magiskt. Oavsett hur du får dem.”

Många barn far illa och behöver placeras i familjehem. Men vad är ett familjehem? Vilka förväntningar finns på ett hushåll som tar hand om ett barn? Infab har hjälpt familjehemsenheten vid socialförvaltningen i Helsingborg med en kampanj som reder ut begreppen och lockar fler att göra en viktig insats.

– Samarbetet med Infab har fungerat ypperligt, säger Anette Edvardson, enhetschef för familjehemsenheten i Helsingborgs stad. Vi fick en bra strategi för hur vi skulle nå ut med trovärdiga och relevanta budskap. Dessutom visade alla på Infab mycket stort engagemang för en så behjärtansvärd sak som att hjälpa utsatta barn.

För att lyckas rekrytera fler familjehem var det viktigt att först bättra på kunskapen ute i samhället. Det gällde att punktera fördomar kring ”fosterhem” och att ta itu med vanliga missförstånd kring vem som är mest lämpad som familjehemsförälder. Därför breddades målgruppen till att omfatta allt från traditionella kärnfamiljer i lantlig miljö till singlar i city samt politiker och press.

– Infab satte sig in i och förstod verkligen vårt utgångsläge och vilka utmaningar vi stod inför i vår kommunikation, säger Anette Edvardson.

”Trovärdigt och relevant”
En analys ledde till ett genomtänkt kommunikationskoncept med budskap som utmanar den komplexa problematiken på flera olika nivåer. Det resulterade i sin tur i ett väl anpassat kampanjmaterial med unik grafik, anfört av pay-offen ”Plats för mer familj”. Infab producerade bland annat filmer med verkliga familjehem som berättar om hur fantastiskt det kan vara att få ett nytt barn. Produktionen rymmer allt från informationsblad, skyltar och affischer till en landningssida på webben och intresseväckande inlägg för användning i olika sociala medier.

– Vi är jättenöjda och allt gick enligt vår tidplan, säger Anette Edvardson.

Samarbetet är positivt och stimulerande för bägge parter. Lina Andréasson, kundansvarig projektledare på Infab, tycker att det är både roligt och lärorikt:

– Vi får verkligen lära känna kundens verksamhet när vi jobbar så tätt tillsammans under en längre tid. Det är en förmån att få arbeta med ett så viktigt projekt och familjehemsenheten har varit fantastisk att jobba ihop med. Deras entusiasm och engagemang för barnen är väldigt inspirerande.

Väcker nya funderingar
Kampanjen har börjat rullas ut i dagarna. Målet är att öka kännedomen om familjehemsvården, korrigera dryga myter och lösa upp eventuell oro och rädsla hos potentiella familjehemsföräldrar. Kampanjen går ut på att vända på steken. Det gäller att skapa nyfikenhet och intresse för att på sikt öka antalet familjehem.

Det är dessvärre svårt att få hushåll att engagera sig som familjehem runt om i Sverige idag trots att det är så många barn som far illa och behöver hjälp. Tveka inte att kontakta familjehemsenheten om du känner att det vore något för dig. Du finner kontaktuppgifter – och kampanjmaterial – på helsingborg.se/blifamiljehem.