Informationskampanj


Bred kampanj fick Blekinges invånare att upptäcka tjänsten Vårdguiden 1177.

Läs mer Pil ner

Kund: 1177 Vårdguiden och Landstinget Blekinge

Uppdrag

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information om hälsa och vård. Bakom tjänsten står alla landsting och regioner. 1177 Vårdguiden och Landstinget Blekinge ville öka Blekingebornas kännedom om 1177, stärka varumärket och samtidigt bygga upp ett förtroende och en kunskap om vad tjänsten kan erbjuda. Målet var att få fler att hitta till hemsidan och använda sig av 1177 för rådgivning. Eftersom målgruppen var Blekinges invånare krävdes en bred kampanj i många olika kanaler.

Lösning

För att skapa en så effektiv kampanj som möjligt delades den breda målgruppen ”samtliga invånare i Blekinge län från 18 år” upp i fyra prioriterade grupper: unga vuxna, 18–25 år; medelålders män; äldre, 65+ samt breda massan. Respektive målgrupps förkunskaper om tjänsten analyserades tillsammans med vilka skeden i livet där kännedom om 1177 är extra viktig. Utifrån det togs tre olika budskap. Frågan ”Vad gör det mest ont?” blev det sammanhållande budskapet som användes i samtliga kanaler för att skapa igenkänning. Valet av kanaler gjordes utifrån var målgrupperna finns, men också för att skapa en kostnadseffektiv kampanj som ändå når så många som möjligt.

  • Banners, för unga vuxna i sociala medier
  • Annonser i dagspress, för den äldre målgruppen
  • Reklamfilm för bio och på Youtube
  • Radioreklam, når en bred massa

Kampanjens budskap är tidlöst och kan återanvändas vid behov, liksom det insamlande faktaunderlaget om målgrupperna, som kan ligga till grund för kommande kampanjer.

Kunden är nöjd med resultatet. Kampanjen genomfördes under maj till november 2015. Under den perioden såg cirka 21 000 biobesökare filmen och utvärderingar visar på ökad trafik till webben.