3D-karta


Lätt att hitta rätt.

Läs mer Pil ner

Kund: Skånetrafiken

3D-karta som underlättar för resenärer i Trelleborg.

Fyrtiofyra år. Så länge sedan var det som persontåg stannade i Trelleborg. Den 12 december 2015 blev det ändring på det. En av utmaningarna i projektet var att på ett snabbt och enkelt sätt se till att resenärer hittar till rätt hållplats inom stationsområdet. Infab tog sig an uppdraget.

Bakgrund

Trelleborgsbanan består av 25 kilometer elektrifierad järnväg som ansluter till kontinentalbanan vid Lockarp söder om Malmö. Därmed blir restiden från Trelleborg till Malmö 35 minuter. Och på bara en timme är Trelleborgsborna i Köpenhamn.

Utmaning

Trelleborg C är stadens nya resecentrum. Härifrån avgår regionaltåg, lokalbussar, regionalbussar och taxi. En av utmaningarna i projektet var att på ett snabbt och enkelt sätt se till att resenärer hittar till rätt hållplats inom stationsområdet. En annan var att orientera översiktskartan efter verkligheten, så att objekt till höger på kartan finns till höger om resenären.

Lösning

Med en traditionell karta som utgångspunkt skapade Infabs kartografer och trafikspecialister en 3D-modell över Trelleborgs resecentrum. I samarbete med Skånetrafiken kompletterades modellen med tydliga hänvisningar i färg. Syftet var att resenärerna snabbt och enkelt ska hitta till tåg, regionbussar och stadsbussar.

Nästa steg var att komplettera orienteringskartan med ett lager av information som länkar ihop kartan med avgångstider på andra skärmar. Slutligen anpassades kartan till de olika bildskärmarnas lägen på stationsområdet, så att var och en av orienteringskartorna på området visar omgivningen i närheten av bildskärmen – något som gör det ännu enklare för resenären att hitta rätt.