Kampanj för beteendeförändring


Mat Separat – kampanjen som ska få Karlskronaborna att källsortera mera.

Läs mer Pil ner

Kund: Affärsverken

Uppdrag

Hur förändrar man beteendet hos över 66 000 personer? Från att ha varit bland de främsta i landet på källsortering invånarna i Karlskrona kommun blivit allt sämre på att sortera sina sopor. Nu hamnar allt oftare matavfall i det brännbara, vilket påverkar både sophanteringen och miljön negativt samtidigt som priserna för sophämtningen blir högre. Affärsverken anlitade Infab för att hitta ett sätt att engagera och skapa en beteendeförändring hos Karlskronaborna, med målet att halvera mängden matrester i det brännbara avfallet under 2017.

Lösning

För att skapa en beteendeförändring hos så många personer krävs en omfattande kampanj på flera olika nivåer. Infab tog fram en strategisk kommunikationsplan och ett kampanjkoncept, med fokus på positiva och uppmuntrande budskap som manar till engagemang. Budskapen anpassades efter de målgrupper som identifierats som mest väsentliga: villaägare, fastighetsägare, boende i hyresrätter, skolor och restauranger.

Kampanjen lanserades i mars 2017 och kommer att löpa under hela året. Kontinuerlig uppföljning i form av bland annat plockmätningar kommer ske vid ett par planerade tillfällen för att se att målet uppfylls.