Film och presentationsmaterial


Kreativ profilering av ny kommunal verksamhet

Kund: Arbetsmarknadsförvaltningen, Karlskrona kommun

Uppdrag

När en organisation bildar en helt ny avdelning krävs mycket kommunikation, både internet och externt. Karlskrona kommuns nya arbetsmarknadsförvaltning var vid uppstarten i stort behov av profilering och positionering. Förvaltningens uppgift är att hjälpa unga och vuxna till sysselsättning, något som behövdes förmedlas till såväl kommunens anställda som verksamhetens målgrupp.

Lösning

Infab tog fram en film som presenterade förvaltningen på ett kreativt och inspirerande sätt, samt en tillhörande interaktiv presentation som ska hjälpa människor till utbildning, praktik eller jobb. I filmen bjuder förvaltningens medarbetare på personliga historier från deras verksamhet och berättar med egna ord vad de gör för att hjälpa människor att komma ut på arbetsmarknaden. I samband med inspelningen togs också stillbilder som kan användas i kommande kommunikationsmaterial. För att nyttja filmen maximalt och skapa en helhetskänsla användes den även som en del i den interaktiva presentationen.

Kunden är väldigt nöjd med slutresultatet. Filmen och presentationsmaterialet blev inte bara verktyg för arbetsmarknadsförvaltningen, utan fungerade också som inspiration till kommunens övriga chefer om hur en förvaltning kan välja att presentera sin verksamhet.