Kommunikationskoncept


Information som inspirerar

Läs mer Pil ner

Kund: Atria Sweden

Uppdrag

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända varumärken som Sibylla, Ridderheims, Lithells, Pastejköket, Lönneberga, Lagerbergs kyckling och TZAY. De ville utöka med ett nytt marknadssegment i Sverige, import av oförädlade köttprodukter. Till detta behövdes ett kommunikationskoncept och ett grafiskt uttryck med utgångspunkt ur Atrias grafiska profil, anpassat för den Svenska marknaden. Fokus skulle ligga på att lyfta fram fördelarna med Finland som exportland och Atria Swedens varumärke.

Lösning

Finland har inte bara världens renaste vatten och luft, utan också optimalt klimat för odling av foder. Det tillsammans med stränga lagkrav på god djurhållning ger ett bättre kött än andra importländer, något som Atria Sweden ville trycka på i sin kommunikation. Infab tog bland annat fram texter och ett nytt bildspråk som lyfter fram sambandet mellan den finska naturen och det goda köttet. Atria Finland använder sedan tidigare löftet ”The purest meat on the planet” på övriga exportmarknader, vilket också skulle vara en del av kommunikationen mot den svenska marknaden. Utöver en inspirerande och informativ broschyr riktad till i första hand restauranger, tog Infab fram en artikel till Atrias kundtidning, rollups och annonser. Kunden är mycket nöjd med resultatet.