Kundtidningen C4 Spegeln


Kundtidningen C4 Spegeln – en viktig del i C4 Energis förändringsprocess.

Läs mer Pil ner

Kund: C4 Energi

Kundtidningen C4 Spegeln

Bakgrund

C4 Energikoncernen består av flera dotterbolag som säljer och levererar ett antal för samhället viktiga tjänster och produkter. I produktportföljen finns: Elnät, El, Fiber, Fjärrvärme, Fjärrkyla, Biogas & Biogödsel. Samtliga produkter förutom elnät är konkurrensutsatta. Koncernledningens ambition har varit att fasa in de olika dotterbolagen och de olika affärsområdena i riktning mot ett sammanhållet företag med en tydlig positionering. I denna ligger att C4 Energi ska uppfattas som ett kundanpassat, serviceinriktat och aktivt företag som talar med ett språk och med en tydlig grafisk form. Ett lokalt och nära företag som bryr sig om sin omgivning och sina kunder.

Lösning

Infab har arbetat med C4 Energi i många år och varit delaktiga i en omfattande och framgångsrik förändringsprocess där tidningen C4 Spegeln har haft en viktig roll. Två gånger per år producerar Infab en kundtidning, C4 Spegeln, som går ut till 40 000 hushåll. Syftet med tidningen C4 Spegeln är att kommunicera och stärka företagets positionering både externt och internt. I tidningen lyfts till exempel olika befattningshavare i företaget fram med bild och telefonnummer för att tydligt visa att det finns personer att prata med.

Resultat

Via mätningar vet vi att läsvärdet på tidningen är mycket högt och att attityderna till C4 Energi är mycket bra och ständigt förbättras.