Grafisk profil


Läs mer Pil ner

Kund: Orangea Staden

Bakgrund

Orangea Staden är ett forum och ett nätverk som verkar för att skapa möjligheter och utveckla Kristianstad som stad. Inom nätverket samlas idéer som bland annat rör kultur, handel, trygghet och integration. Orangea Staden syftar till att skapa en samlingsplats som enar staden och dess aktörer under ett och samma varumärke.

Uppdrag

Orangea Staden ville göra ett omtag på deras grafiska profil. Tidigare utgjordes den grafiska profilen av Kristianstads stadssilhuett och blev därmed inte längre aktuell då Orangea Staden involverar fler områden och aktörer även utanför Kristianstads stadskärna. Den nya grafiska profilen skulle alltså användas i ett bredare syfte och vara gångbar för både områden och aktörer såväl inom Kristianstad som dess omnejd.

Lösning

Värdeorden för Orangea Staden ”varm, vänlig och välkomnande” blev även riktlinjerna för formspråket till den nya designen. En utmaning var att Orangea Staden även ville lyfta fram ”Kristianstad” i profilen och därmed blev namnet långt. Lösningen blev att dela upp namnet i tre olika delar och sedan omhulda namnet i en cirkel för att skapa en känsla av enighet. Cirkeln gör att profilen blir lätt att applicera på många underlag och ökar möjligheterna att samprofilera med andra varumärken.