Kommunikationskoncept


Försäljningssuccé för nya bostadsrätter.

Läs mer Pil ner

Kund: Helsingborgshem

Uppdrag

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag, ägt av Helsingborgs stad, som producerar, hyr ut och förvaltar främst hyresrätter men även lokaler. Under de senaste 5–7 åren har Helsingborgshem satsat stort på att utveckla området Närlunda, som byggdes som en del av miljonprogrammet under 60–70-talen. Under 2019 påbörjades försäljningen av 32 bostadsrätter som tidigare varit hyresrätter, ett för Helsingborgshem unikt projekt då de aldrig sålt bostadsrätter tidigare. Infab fick i uppdrag att leverera ett kommunikationskoncept för införsäljningen av bostadsrätterna samt ett namn på området.

Lösning

Infab tog fram ett komplett kommunikationskoncept innehållandes visuell identitet (färger, bildmanér och tonalitet), budskapsformuleringar, nyckelord, storytelling och en hisspitch/tagline. I uppdraget ingick även att ta fram ett namn för bostadsrättsföreningen och ett nytt epitet för hela området. Namnet Nya Närlunda signalerar en nystart och satsningen på området. Det kommunikativa konceptet för bostadsrättsföreningen, Brf Tegelbruket Närlunda, bygger på dess unika läge med en pay-off är enkel att förstå, relevant för målgruppen och strategiskt särskiljande – ”Nära naturen, några minuter från city.”

Intresset för både området och bostadsrättsföreningen blev mycket större än förväntat och lägenheterna i det första huset blev snabbt sålda. Nu fortsätter försäljningen av lägenheter i hus två med tillhörande uppdaterad kampanj. Nya Närlunda har även fått stor uppmärksamhet i de lokala medierna och kunden beskriver det hela som en succé.

Helsingborgshem exempel