Kampanjfilm


Världsarvet på en minut.

Läs mer Pil ner

Kund: Karlskrona kommun

Uppdrag

Örlogsstaden Karlskrona är ett av Sveriges kända världsarv, men kunskapen om det behöver stärkas bland Karlskronas invånare. Infab fick i uppdrag att ta fram en film som tydliggör och beskriver de centrala delarna i världsarvet. Uppdragsgivare var Karlskrona kommun, det internationellt EU-finansierade samarbetsprojektet DUNC (Development of UNESCO Natural and Cultural Assets) samt ytterligare tre städer kring Östersjön. Målet med filmen är att Karlskronas invånare dels ska bli goda och stolta ambassadörer som sprider kunskapen om världsarvet vidare, dels hjälpa till med det övergripande målet för DUNC – att öka antalet turister och samtidigt stärka det lokala näringslivet, utan att få negativa konsekvenser av det.

Lösning

Lösningen blev en informativ kampanjfilm på en minut som ska öka kunskapen hos invånarna och fungera som ett stöd för att kunna berätta vad världsarvet är. Målgruppen är huvudsakligen Karlskronabor i åldern 20–65 år, en målgrupp som kommer i kontakt med besökare, både som privatpersoner och i många fall genom sina yrken. För att göra filmen så bra som möjligt användes ett flertal discipliner och format: nyinspelade scener i Karlskrona, en flygfilm, en målning från 1700-talet, en nyproducerad karta, grafik och animation. Filmen är producerad i två versioner, en med och en utan undertext, för att kunna spridas i flera olika kanaler såsom sociala medier, skärmar på bussar, på stan och i butiker. Kunden är väldigt nöjd med resultatet.