Informationsfilm


Tydligt och tillgängligt berättande.

Kund: Karlskrona kommun

Uppdrag

Varje år publicerar Karlskrona kommun sin årsredovisning med syfte att informera intressenter om verksamheten, dess resultat och hur skattepengarna förvaltas. För att få större spridning och göra innehållet mer lättillgängligt fick Infab i uppdrag att ta fram en film, där valda delar av innehållet presenteras på ett lättsamt sätt.

Lösning

Rörlig infografik och illustrationer tillsammans med en berättarröst är
ett bra sätt att förmedla faktatung information. Infab har tidigare levererat tre
filmer med rörlig infografik till kunden där information om Karlskrona kommuns verksamhet lyftes på ett tydligt och lättbegripligt sätt. I det här uppdraget skulle en liknande film tas fram, utifrån samma manér. Infab stod för idéarbete, produktion av manus, infografik, rörliga animationer samt speakerröst. Filmen lanserades på kundens hemsida och sociala medier och gav en försmak av kommande årsredovisning. Ytterligare en film har beställts för att presentera kommande års budget.
– Samarbetet med Infab har fungerat mycket bra och vi är nöjda med resultatet, säger Anette Sturesson, ekonomichef på Karlskrona kommun.