Medborgartidning


Tidningen som skapar stolta ambassadörer

Läs mer Pil ner

Kund: Karlskrona kommun

Uppdrag

En tidning är inte bara en källa till information utan kan också skapa en känsla av gemenskap och stolthet. Genom tidningen i Karlskrona får Karlskrona kommun inte bara en viktig informationskanal till invånarna, utan också en möjlighet att synliggöra och stärka sitt eget varumärke, både som plats och kommun. Med ett inspirerande innehåll får läsaren en inblick i allt som sker i staden, inom näringslivet och det offentliga rummet, och kan ta del av de positiva nyheter som annars lätt kan försvinna i mediebruset.

Lösning

Infab har producerat i Karlskrona sedan 2011. Tidningen ges ut fyra gånger per år och levereras direkt i brevlådan till samtliga hushåll i kommunen. Tillsammans med kunden tar vi fram innehåll för varje nummer där det ska finnas något av läsvärde för alla. Särskilt fokus läggs också på att både i text och bild spegla invånarna i Karlskrona kommun sett till åldersgrupper, könstillhörighet, ursprung och yrkestillhörighet. Infab står för projektledning, idéarbete, formgivning, copywriting, original, foto och tryck.

Produktionen är ett välsmort maskineri och kunden är mycket nöjd med samarbetet. Även politiskt är produkten väl inarbetad och uppskattad.