Kommunikationskoncept och magasin


Vägledande kommunikationskoncept och magasin för Upphandlingsmyndigheten.

Kund: Upphandlingsmyndigheten

Uppdrag

I egenskap av Sveriges nyaste myndighet stod Upphandlingsmyndigheten inför en rad kommunikativa utmaningar. Som okänd aktör behövdes en tydlig avsändare för att skapa igenkänning hos de målgrupper man ska kommunicera med. Men också en standard för kontinuerlig kommunikation kring uppdraget – att löpande informera definierade målgrupper om vad som händer på upphandlingsområdet.

Lösning:

Infab tog fram ett kommunikationskoncept och struktur för denna återrapportering. Verktyget blev magasinet Trendens, som riktar sig primärt till regering, beslutsfattare, upphandlingschefer och upphandlare samt akademin. Innehållet är brett och både informativt och inspirerande med nationella och internationella trendspaningar, aktuell statistik och forskningsresultat. Fakta presenterades i form av infografik – som gör innehållet mer lättläst och tilltalande för ögat.