Ambassadörskampanj 1


Ambassadörer lyfter Kvinnojourens arbete i rekordstor kampanj.

Läs mer Pil ner

Kund: Kvinnojouren Karlskrona

Uppdrag

Kvinnojouren Karlskrona är en organisation som i första hand stöttar och skyddar våldsutsatta kvinnor och deras barn, men som också arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga samt skapar opinion och sprider kunskap om genusfrågor, maktförhållanden och våld i samhället. Verksamheten, som bedrivs till stor del med hjälp av ideellt arbete och bidrag, är hårt ansträngd med många kvinnor som behöver hjälp. Kvinnojouren ville synliggöra sitt arbete och samtidigt öka antalet stödmedlemmar och stödföretag i Karlskrona.

Lösning

Tillsammans med Infab skapades en ambassadörskampanj med syftet att belysa våld i nära relationer, lyfta jämställdhetsfrågor och öka såväl det ideella engagemanget som antalet stödmedlemmar. Under tio veckor presenteras fem ambassadörer, av olika kön, åldrar och yrkesgrupper, som alla står upp för Kvinnojourens värderingar. För att nå så många av Karlskronas invånare som möjligt användes flera olika kanaler:

  • Annonser i dagspress, på Facebook och Instagram
  • Bildskärmar och adshels
  • Via Kvinnojourens hemsida
  • Podcast, med en längre intervju med varje ambassadör

Information om kampanjen spreds också till media via pressmeddelande och en presskonferens. Nyheten fick stort genomslag.

Kunden är nöjd med resultatet. Kampanjen startade i maj 2017 och pågår fortfarande, men redan har antalet stödmedlemmar och stödföretag ökat.