Ambassadörskampanj 2


24 ambassadörer sprider Kvinnojourens budskap.

Läs mer Pil ner

Kund: Kvinnojouren Karlskrona

Uppdrag

Kvinnojouren Karlskrona är en ideell organisation som kämpar för kvinnors och barns rättigheter varje dag. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter är främst att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och se till att barn och ungas röster blir hörda. Arbetet innefattar även kunskapsspridning och opinionsbildning utifrån kunskap om våld, genus och makt. Kvinnojouren ville synliggöra mäns våld mot kvinnor och barn och få fler att agera på den tystnadskultur som råder. Detta genom att öka kunskapen om mäns våld och kopplingen mellan våld, maskulinitet och ojämställdhet.

Lösning

Tillsammans med Infab skapades en rekordstor ambassadörskampanj med hela 24 ambassadörer som under tolv veckor sprider Kvinnojourens budskap. Kampanjens huvudbudskap och gemensamma nämnare är #jagser. Att verkligen se någon är att fråga hur personen har det, att ifrågasätta ett beteende, ingjuta mod, ge stöd, reagera och agera. Ambassadörerna har olika ålder, kön och bakgrund, från rikskända personer till lokala eldsjälar. Deras budskap lyfts fram genom bland annat filmer och animerade stillbilder blandat med faktabudskap. Kampanjens främsta fokus är en bred spridning i sociala medier, annonser, föreläsningar och event. Nedan ser ni några av de filmer som producerats.

Kampanjen startade i december 2018 och avslutades med en stor final på Internationella kvinnodagen den 8 mars 2019. Kunden är väldigt nöjd med det genomslag och spridning som kampanjen har fått hittills.