Ambassadörskampanj


Lidingöbor sätter ljuset på livsviktig fråga.

Läs mer Pil ner

Kund: Kvinnojouren Kerstin Lidingö

Uppdrag

Kvinnojouren Lidingö är en liten kvinnojour som verkar primärt på Lidingö. Det är en privilegierad kommun, men statistiskt ligger Lidingö något över riksgenomsnittet gällande våld i nära relationer. Kvinnojouren Lidingö tog kontakt med Infab Kommunikation för att få hjälp med att sätta ljuset på de frågor de arbetar med, vilket bland annat innefattar att ge stöd och rådgivning för vuxna och barn som är utsatta för fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller hedersrelaterat våld. Den primära målsättningen var att öka kännedomen om Kvinnojouren Lidingö samt att skapa opinion. Kvinnojouren ville att kampanjen skulle hämta inspiration från de ambassadörskampanjer som Infab tidigare har gjort till Kvinnojouren Karlskrona.

Lösning

Varje organisation har sina utmaningar och möjligheter. Kvinnojouren Lidingö arbetar med samma frågor som Kvinnojouren Karlskrona, men behövde en ambassadörskampanj som var anpassad utifrån deras egna förutsättningar. Infab hjälpte till att ta fram kampanjens kärna, med framtagande av upplägg och idé. Intervjuer gjordes med fem ambassadörer, i olika åldrar och med olika bakgrund, men med den gemensamma nämnaren att samtliga bor på Lidingö. Varje ambassadör fick sedan ett budskap kopplat till den övergripande payoffen #ordräddarliv. Det handlar om att våga berätta om vad man har varit med om, att våga fråga, våga lyssna, att se och stå upp för varandra. Att några ord kan förändra allt för den som är utsatt. I kampanjen ingick framtagande av annonser och inlägg till sociala medier med bild och text. Ambassadörskampanjen lanserades i mars och pågår fortfarande. Kvinnojouren Lidingö är mycket nöjda med det resultat som uppnåtts hittills.