Arbetsgivarvarumärke


En språngbräda till nya möjligheter.

Läs mer Pil ner

Kund: Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

Uppdrag

Länsförsäkringar hade ett stort behov av att nyrekrytera och ville samtidigt förmedla anledningen till att de växer. I samband med detta ville de också passa på att stärka attraktionskraften i sitt arbetsgivarvarumärke. Länsförsäkringar ville förmedla att de är en arbetsplats där anställda har möjlighet att utvecklas, att de är en språngbräda till nya möjligheter och dessutom visa vad de har att erbjuda sina anställda.

Lösning

Tillsammans med Infab togs konceptet ”Vi växer, precis som du” fram. Innebörden är att Länsförsäkringar vill utvecklas tillsammans med sina medarbetare. Framtagande av ett nytt arbetsgivarvarumärke handlar både om hur potentiella medarbetare uppfattar en organisation, hur de befintliga medarbetarna ser på sin arbetsgivare och hur arbetsgivaren själv vill uppfattas. Arbetet inleddes därför med en intern workshop följt av en analys och intervjuer. Fokus lades sedan på att lyfta medarbetarnas egna bild av företaget i fyra filmer. Där berättar en representant för varje yrkeskategori om sin upplevelse och roll inom företaget. Utöver filmerna togs det även fram rekryteringsannonser, anpassade för sociala kanaler och tryckt media. Istället för att lista krav vid rekryteringsstadiet lades fokus på att lyfta vad Länsförsäkringar kan erbjuda sina medarbetare.

I verktygslådan ingick även en ramberättelse, formulerade rekryteringstexter till samtliga platsannonser, bilder och onboarding (ett online-verktyg som samlar all info som en nyanställd har behov av). Dessutom gjordes ett omtag på Länsförsäkringars webbplats för rekrytering. Avslutningsvis hölls två workshops för att implementera och förankra materialet hos såväl chefs-gruppen som hos alla medarbetare. Länsförsäkringar är mycket nöjda med resultatet.