Linjekarta - busstrafik


En geografisk linjekarta och montage av 120 hållplatstidtabeller.

Läs mer Pil ner

Kund: Luleå Lokaltrafik

Luleå Lokaltrafik besökte Infabs hemsida och konstaterade att vi hade den kompetens och erfarenhet de behöver gällande kartor. De behövde en geografisk linjekarta över Luleå med samtliga stadslinjer inritade.

Efter en godkänd offert på den geografiska kartan så fick vi även uppdraget att montera in alla Luleås hållplatstidtabeller tillsammans med kartan för respektive hållplats och läge.
Totalt utförde vi montagearbeten på 120 olika hållplatser. Ett uppdrag som sker löpande och nästa tillfälle är i nu juni då sommartidtabellerna börjar gälla.