Ombordenkäter


Läs mer Pil ner

Kund: Marknadsundersökningar

För att utveckla och förbättra krävs uppföljning och kunskap kring vad som fungerar och vad som har potential att bli bättre, men även att veta vad som redan är riktigt bra! Infab har i många år hjälpt till med marknadsundersökningar och ombordenkäter för att tydliggöra vad resenärerna tycker om sin kollektivtrafik.

Vi har egna specialister inom marknadsundersökningar och har under många år ett etablerat samarbete med vår avtalspartner Ipsos, som är ett av världens största marknadsundersökningsföretag.

Under många år har vi genomfört kvalitetsmätningar ombord för DSB, trafikstyrelsen Danmark, Skånetrafiken och Öresundståg.