Varumärkesfilm


En inspirerade upptäcksfärd

Kund: Orangea Staden och Vattenriket

Uppdrag
Orangea Staden är ett forum och ett nätverk som verkar för att skapa möjligheter och utveckla Kristianstad som stad. Inom nätverket samlas idéer som bland annat rör kultur, handel, trygghet och integration. Syftet är att skapa en samlingsplats som enar staden och dess aktörer under ett och samma varumärke. Orangea Staden ville ta fram en film över Vattenriket och biosfärområdet i Kristianstad för att inspirera och informera om dess möjligheter, stråk och utsikter.

Lösning
Då filmen skulle inspirera besökare att upptäcka Vattenriket sattes stort fokus på att lyfta de upplevelser som Vattenriket erbjuder. För att visa upplevelser blev det också naturligt att ha med människor som på olika sätt befinner sig i och utforskar området. Inspelningsplatser valdes med stor omsorg för att lyckas förmedla naturens närhet till stadslivet. Bland annat valdes soltrappan i Kristianstads stadspark "Tivoliparken" ut som en nyckelplats som på ett okonstlat sätt visar förgreningen mellan naturen och stadslivet.