Produktkatalog och hemsida


Kommunikation som förenklar – före och efter köp.

Läs mer Pil ner

Kund: SDX

Ett långt och utvecklande samarbete

SDX är ett företag som säljer värmeboxar och kylboxar till restauranger, storkök och catreringföretag på en internationell marknad. Infab har arbetat med SDX sedan 1984.

Uppdrag

I uppdraget har ingått allt från strategiskt arbete med framtagande av företagets Brand Essence, grafisk form och logotyp till produktion av webb, produktblad, mässor och annan kommunikation. Vi uppdaterade för några år sedan logotypen och olika subbrands i ett system som har stått sig mycket väl över tiden. SDX är ett bra exempel på hur vi brukar arbeta med logotyper och namnfrågor - de ska vara enkla och tidståliga och ha en tydlig egen identitet. Hela företagets positionering finslipades med hjälp av vårt strageiska redskap Brand Essence.

Utmärkande för SDX är att vår uppdragsgivare alltid har haft fokus på kvalitet. Den höga kvalitet som präglar produkterna ska slå igenom i all kommunikation.

Senast har vi producerat en omfattande produktkatalog där samtliga produktbilder är gjorda i 3D vilket gör att det blir enkelt att byta färg eller göra andra förändringar som sker på produkterna. Investeringen i att gå från foto till 3D har betalat sig snabbt för uppdragsgivaren.

Infab har också nyligen producerat en ny responsiv site till SDX som stöds av AdWordsannonsering och en genomtänkt SEO-strategi.

Svensk och internationell målgrupp

Glädjande är att de exportsatsningar som SDX gjort har utvecklat sig väl. Då många av Infabs kunder arbetar internationellt har vi stor vana vid att hantera kommunikation på flera språk och på olika marknader – detta gäller i hög utsträckning för SDX.

Resultat

Företaget har under åren ständigt stärkt sin ställning på den nordiska marknaden och samtidigt erövrat nya marknader både i Europa och så långt bort som Australien och Nya Zeeland.