Kampanj


Igenkänning väckte intresset för fiber

Läs mer Pil ner

Kund: Ronneby Miljöteknik

Uppdrag

Hur väcker man intresset för en redan etablerad produkt? Den frågan ställde sig det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik. Utbyggnaden av fibernätet i kommunen är en av de största investeringarna i ny infrastruktur som har gjorts på många år och Miljöteknik ville öka antalet efteranmälningar från hushållen. Infab Kommunikation fick i uppdrag att ta fram en kampanj som skulle nå bredast möjliga målgrupp, skapa intresse och sticka ut från mängden.

Lösning

Infab tog fram kampanjen ”Var inte avundsjuk på din granne”, där fyra lokala Ronnebybor fotograferades. Konceptet byggde på att skapa igenkänning och attrahera flera målgrupper i olika bostadsområden. För att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt användes flera olika kanaler:

  • Annonser i dagspress, radio, digitala och sociala medier.
  • Direktreklam till hushåll
  • Adshels i busskurer
  • Erbjudande på mässa
  • Banners och information på Miljötekniks egen hemsida

Kampanjen fick stor spridning och kunden är mycket nöjd med resultatet.