Rekryteringsfilmer


Framtidens möjligheter i filmformat.

Kund: SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Uppdrag

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, såg att det var för få sökanden till några av deras utbildningsprogram som genomförs inom fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, däribland agronomutbildningar. Som blivande student kan det vara svårt att förstå vad en agronom kan arbeta med efter att utbildningen är avklarad. Detta ville SLU ändra på genom att göra filmer med före detta SLU-studenter som berättar om vad utbildningen har gett dem och vad de jobbar med nu. Filmerna producerades i samarbete med Way Creative och publicerades i SLU:s egna sociala kanaler inför den sista ansökningsdagen till utbildningarna, den 15 april.