Kommunikationskoncept


Tydliga och särskiljande varumärken.

Läs mer Pil ner

Kund: Syngenta

Nordiska kampanjer

Bakgrund

Infab har under två år arbetat med Syngenta Nordic som har kontor i Köpenhamn. Företaget är med sina 28 000 anställda i 90 länder ett av världens största inom sitt område. Syngenta driver en omfattande verksamhet inom utsäde, växtreglering och andra agrara områden. Syngenta är känt som ett seriöst, innovativt och miljöanpassat företag med högt ställda vetenskapliga krav. Infab arbetar med Syngentas produktvarumärken: Moddus, Moddus Start, Revus, Revus Top, Armure och Hyvido med inriktning på de nordiska marknaderna.

Lösningar

Infab har utvecklat kommunikationskoncept och kampanjer för de sex produktvarumärkena där varje har ett eget bild och formspråk, inom koncernens övergripande grafiska manér. Formspråket bygger bland annat på speciellt framtagna illustrationer. Argumentation, ”tone of voice” och prioriteringar i budskapen har gjorts av Infab i samarbete med uppdragsgivaren. All kommunikation bygger också på den komplexa sälj- och påverkanskedja som Syngenta har då både slutanvändare och återförsäljare, konsulter och rådgivare ska kunna ta till sig budskapet oberoende av sin roll i kedjan.

Kampanjerna bygger på en mix av flera medier, digitala såväl som tryckta. Broschyrer, webbapplikationer, animationer, annonser och banners på de nordiska språken språken har producerats.

Resultat

Utfallet av kampanjen blev mycket bra och uppställda mål nåddes med råge. Uppföljningsmöten inför det fortsatta arbetet har hållits i syfte att ytterligare förbättra kommunikationen inför kommande säsonger.