Logotyp och banner


Lekfull logotyp för event om innovation.

Läs mer Pil ner

Kund: Upphandlingsmyndigheten (INSIM2016)

Lekfull logotyp för event om innovation

INSIM 2016. Det är namnet på eventet som anordnas av Upphandlingsmyndigheten och har tema innovation, upphandling och simhallar. Förhoppningen är att det ska bli årligt återkommande. Infab fick i uppdrag att ta fram logotyp och banner. Logotypen har en tydlig koppling till Upphandlingsmyndighetens grafiska profil, samtidigt som den fungerar självständigt. Uttrycket är innovativt och lekfullt.