Den långa versionen

En annorlunda kommunikationsbyrå

En marknadschef inom kollektivtrafiken. Ett fruktlöst sökande efter en reklambyrå med intresse för, och kunskaper inom, Vägledande kommunikation. En idé om att starta en verksamhet med denna inriktning. Så föddes Infab.

Sagt och gjort. Lars Jacobsson drog igång byrån 2001 med sig själv som enda anställd. Sedan dess har mycket hänt. Idag är Infab en av Sydsveriges största kommunikationsbyråer – med kontor i Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Karlskrona, 35 anställda och en omsättning på ca 48 miljoner kronor.

Sedan dag ett har Vägledande kommunikation varit kärnan i Infabs verksamhet.
Byråns medarbetare har gedigen kompetens när det gäller att analysera, ta fram strategier, projektleda och kreativt utveckla idéer och lösningar som gör enkelt, gör synligt och visar vägen för företag och offentliga verksamheter.

Från kommuner till koncerner

Infab har närmare hundra kunder. Det handlar om allt från globala koncerner och statliga verk till kommuner och medelstora företag. Mixen av kunder inom näringsliv och offentlig sektor ger ett fruktbart utbyte mellan de bästa arbetssätten från privata respektive offentliga verksamheter.

Hos oss samverkar en rad specialister – från projektledare, strateger, copywriters och formgivare till systemutvecklare, manusförfattare, 3D-specialister och kartritare.

Ordning och reda

Infab är en av få kommunikationsbyråer med ett ledningssystem för kvalitet och miljö som är certifierat enligt ISO 9001:2015 respektive 14001:2015. Vårt kvalitets- och miljöarbete är din organisations garant för ett strukturerat arbetssätt, väl fungerande dokumentation, kvalitetskontroll, spårbarhet, ständiga förbättringar och minsta möjliga miljöpåverkan.

En annan viktig parameter i valet av byrå är ekonomisk stabilitet. Infab har högsta kreditvärdighet enligt UC. Vår starka ekonomiska ställning innebär en stor trygghet för kunder, medarbetare och samarbetspartners. Lägg till det att byrån kan växa med egna medel.

Vi följer ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. Leverans av trycksaker sker i enlighet med ALG 10. Webb- och multimediaproduktioner följer EU-direktiv 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, det s.k. webbtillgänglighetsdirektivet, i den mån uppdragsgivarna önskar.